En annorlunda upplevelse

I Västmanlands hjärta ligger vårt företag, de Wilde Outdoor.

Vi tycker att livet ska upplevas med fart och adrenalin. Vi är Mellansveriges största aktör på skärmflygning.

Västmanland hade den största skogsbranden i Sveriges moderna historia sommaren 2014. Elden rasade och brände ned över 14 000 hektar, eller med andra ord: 28 000 fotbollsplaner.

Vi på de Wilde Outdoor är den största aktören inom brandguidningar och har guidat över 2000 personer i området.

Varmt välkomna hälsar Christian och Linn de Wilde!

de Wilde Outdoor
Öster Vrenninge 106
73363 Salbohed
072-252 42 23
070-949 84 83
info@dewildeoutdoor.se

Destination Sala

Facebook API Ratning: {"error":{"message":"Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.","type":"OAuthException","code":190,"error_subcode":460,"fbtrace_id":"FKJ1ikSZZos"}}